HVEM

Space Unlimited tegnes af arkitekt Jørn Frøsig Johansen.

Gennem de seneste 15 år har jeg udviklet og tegnet bygninger i alle skalaer fra enfamiliehuse og boligkomplekser  til kulturkomplekser, erhvervsbygninger og undervisningsbyggeri. Opgaverne er løst som designansvarlig på store tegnestuer i både ind- og udland og som opgaver i eget regi.

ARKITEKTUR

Enhver opgave har sin egen kontekst foruden en række individuelle ønsker og behov som sit absolutte udgangspunkt. Med afsæt i erfaring fra mange forskellige typer opgaver kan Space Unlimited bidrage med det bedste fra alle verdener.

DESIGN

Space Unlimited arbejder målrettet på at udvikle innovativt og konkurrencedygtigt produktdesign til det kommercielle marked.  Produktdesign bygger på specialiseret viden om såvel menneskelig skala og adfærd som teknik, materialer og konstruktioner. Ved at inddrage forskellige, faglige discipliner udvikler vi originalt, funktionelle og holdbare produkter – altid med udgangspunkt i tæt samarbejde med bygherrer og producenter.
Samarbejde udgør fundamentet for vores arbejde med produktdesign. Med et succesfuldt samarbejde er vi nemlig i stand til at sikre den rette balance mellem designvision, produktionsoptimering og forretningsudvikling.

RENOVERING

Renovering og ombygning er en særlig disciplin som ofte har et komplekst afsæt. Det eksisterende byggeri mødes af nutidens skærpede energi- og bygningskrav. Det kræver oftest en grundig analyse af den eksisterende bygnings funktioner, konstruktioner, installationer mv at finde den løsning der på den rigtige måde kan bringe byggeriet til at møde det moderne livs facetter.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtigt design kan være både økonomisk og miljømæssig gevinst for byggeriet og bygherren. Der kan arbejdes med bæredygtighed på mange niveauer lige fra bygningens konkrete energiforbrug, til bygningens livstidscyklus eller der kan designes med krav til de enkelte materialers oprindelse, genanvendelighed og CO2 aftryk. Hos Space Unlimited arbejder vi bevidst og integreret med bæredygtighed og afklarer i dialog med bygherren det individuelle ønske om bæredygtigt byggeri